Zawada 314, 32-445 Zawada

POROTHERM 25 P+W, KLASA 15