Zawada 314, 32-445 Zawada

Pustak ceramiczny MAX 220