Zawada 314, 32-445 Zawada

Materiały sypkie, zaprawy murarskie