Zawada 314, 32-445 Zawada

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe