Zawada 314, 32-445 Zawada

H+H SZARY BETON KOMÓRKOWY